HSKH ry:n VEPE-jaoksella on kesälle 2021 VEPE-treeniryhmiä neljänä arki-iltana viikossa.

Koirakot kesän 2021 ryhmiin valitaan maaliskuussa 2021. Hakuaika on 22. helmikuuta - 8. maaliskuuta. VEPE-ryhmiin on tyypillisesti paljon hakijoita ja paikkoja rajoitetusta, joten kaikille kiinnostuneille ei valitettavasti voida tarjota paikkaa ryhmissä.  Koirakoiden valinnassa arvioidaan erityisesti ohjaajan sitoutuneisuutta tavoitteelliseen vesipelastusharrastukseen ja koiran edellytyksiä onnistua koeliikkeiden suorittamisessa. Lisäksi valintaan vaikuttaa HSKH:n toimintaperiaatteiden mukaisesti ohjaajan talkoo aktiivisuus viimeisen 15 kuukauden ajalta, aktiivisuus HSKH:n VEPE-toiminnassa, sekä muu aktiivisuus HSKH:n toiminnassa. Myös edellisen vuoden VEPE-tuuraajat huomioidaan valinnoissa positiivisesti.

Vesipelastuksessa koetellaan koiran kykyä toimia vedessä: hypätä veneestä veteen ja uida, viedä esineitä veneelle, noutaa vene keulaköydestä vetämällä ja hinata ”pelastettava” ihminen rantaan. Ennen VEPE-treeniryhmään hakeutumista kannattaakin miettiä tarkasti:

- Onko koira fyysisiltä ominaisuuksiltaan riittävän vahva vesipelastusliikkeiden suorittamiseen? Käytännössä koiran tulee olla painoltaan vähintään noin 20 kg, jotta veneen soutajineen tai ihmisen rantaan hinaaminen onnistuu aallokossa.
- Uiko koira mielellään? Vesipelastustreenit eivät ole koiran uimaopetusta varten.
- Onko koira sosiaalinen? Arka, epäluuloinen tai ihmisiä kohtaan aggressiivinen koira ei sovi vesipelastukseen.
- Onko koira ohjaajan hallinnassa? Koiran perustottelevaisuuden tulee olla kunnossa.

Ohjaajan toivotaan arvioivan myös omaa sitoutuneisuuttaan ja käytännön mahdollisuuksiaan tavoitteelliseen treenaamiseen ennen VEPE-treeniryhmään hakeutumista.  Vesipelastuksen treenaaminen ei ole yksilölaji, vaan ryhmätyötä:
- Pystytkö sitoutumaan joka viikkoisiin treeneihin toukokuusta syyskuun puoliväliin? Koska ryhmien kokoa ei voi kasvattaa kovin suureksi (jotta treeniaika koirakkoa kohti pysyisi riittävänä), kaikkien ryhmän jäsenten tulee sitoutua säännölliseen treeneissä käymiseen niin, että harjoittelussa tarvittavia apukäsiä on aina riittävästi paikalla.
- Ehditkö treeneihin ajoissa paikalle ja pystytkö viemään ne loppuun asti? Rata rakennetaan ja puretaan joka kerta uudelleen. Varusteet (veneet, poijut, painot, köydet yms.) kannetaan paikalle yhdessä ennen treenejä sekä puhdistetaan, huolletaan ja pakataan treenien jälkeen. Treenien kesto on pääsääntöisesti klo 18.00 - 21.00-21.30 ja kaikkien oletetaan olevan paikalla koko treenien ajan.
- Oletko valmis kantamaan/huoltamaan painavia varusteita, soutamaan venettä tai mahdollisesti toimimaan hukkuvan roolissa? Vesipelastusliikkeiden suorittaminen ei onnistu miltään koirakolta yksin, vaan jokainen liike edellyttää soutajina ja muina avustajina toimivia apukäsiä.

HSKH:n treenirantaan ei ole julkista liikennettä, vaan sinne pääsy edellyttää käytännössä oman auton käyttöä. Varmistathan ennen VEPE-treeniryhmään hakeutumistasi myös sen, ettei rantaan kulkeminen muodostu ongelmaksi. HSKH:n treeniranta sijaitsee Sipoossa, Eriksnäsissä ja loppukesästä Hyvinkäällä (Uudenkyläntie). Kesällä 2021 siirrytään loppukauden (heinä-elokuu) ajaksi treenaamaan Hyvinkäälle ja suunnitellut viikonloppukokeet pidetään myös siellä. Otathan myös tämän huomioon hakiessasi ryhmäpaikkaa.

VEPE-ryhmäpaikka edellyttää HSKH:n jäsenyyttä. HSKH:n jäsenyys ei kuitenkaan automaattisesti takaa paikkaa. Jos seuran ulkopuolinen koirakko tulee valituksi ryhmään, tulee HSKH:n liittymismaksu ja jäsenmaksu maksaa kahden viikon kuluessa saatuasi tiedon valinnasta. Näin uusi jäsen varmistaa paikkansa treeniryhmässä. Huomioi että talkoovelvoitteen täyttymistä edellytetään kaikilta HSKH:n ohjatuissa ryhmissä treenaavilta. Talkoovelvoite HSKH:n hallituksen päätöksen mukaisesti, mahdolliset koronatilanteen aiheuttamat muutokset talkoovelvoitteeseen tiedotetaan helmikuun 2021 aikana. Tarkastathan tiedon jäsentiedotteesta, lisätietoja tarvittaessa jaokselta. Ns. rantamaksu treeniryhmään pääsystä on 50€/kausi. Maksua ei palauteta ryhmään valituksi tulemisen jälkeen.

Lue lisää HSKH:n toimintaperiaatteista ja talkoovelvoitteista.

Linkki hakukaavakkeeseen (hakuaika 22.2-8.3.2021) :

LINKKI

Ilmoitamme valituille maaliskuun aikana.