Rallytokokurssit 

Kurssihakuja on 3 kertaa vuodessa; kesän ulkokaudelle, syksyn ja kevään hallikaudelle. Näistä tiedotetaan jäsenille sähköpostijakelulla ja fb -ryhmässä.

Edellytykset kurssille osallistumiseen: Kursseille osallistuvilla koirilla tulee olla kennelliiton rokotussuositusten mukaiset rokotukset voimassa. Koiran tulee olla ohjaajansa hallinnassa. Ohjaajan tulee olla HSKH:n jäsen ja ohjaajalla on 20 talkootuntia.

Hakijoita rallytoko-kursseille on yleensä enemmän kuin kurssipaikkoja, mistä johtuen vain osa hakijoista saa paikan. Kursseille voidaan valita ainoastaan seuran jäseniä. Jäsenyys ei kuitenkaan automaattisesti takaa kurssipaikkaa. Ensisijaisesti seuran kurssitoiminta on tarkoitettu aktiivisille jäsenille, jotka edustavat seuraa. Tapahtumat, kokeet ja talkoot edellyttävät onnistuakseen jäsenten työpanosta ja vastineeksi osallistumisesta järjestelyihin tapahtuman vastaava ilmoittaa tehdyt talkootunnit keskitetysti. Kurssipaikkoja jaettaessa aktiivisuus ratkaisee.

Yhdistyksen rallytoko-kouluttajien kiinnostus ja halu kouluttamiseen mahdollistaa kurssien järjestämisen. Heille kouluttaminen on iloinen harrastus, kuten koulutettaville, joten vaalithan omalla toiminnallasi hyvää ilmapiiriä kursseilla ja muissa tapahtumissa.

Lue jäseneksi liittymisestä kohdasta Yhdistys>Jäsenyys

Ohjeet ulkokauden kurssilaisille

Ohjeet hallikauden kurssilaisille