Yhteyshenkilö: 

Jaosvastaava: Elina Lehtovirta
elina.lehtovirta(at)hskh.net     

HSKH VEPE Facebook ryhmä (yhdistyksen jäsenille):   

https://www.facebook.com/search/top/?q=hskh%20vepe%20(yhdistyksen%20j%C3%A4senille)