HSKH on monien lajien koirayhdistys. Lajit toimivat seurassa jaosten kautta. Jokaisella jaoksella on vastuu­henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä hallitukseen päin ja koordinoi lajin toimintaa. Lisäksi jokaisella jaoksella tulisi olla toimintasuunnitelma sekä budjetti.

Jaostoimintaan ovat kaikki seuran jäsenet tervetulleita! Jaoksessa toimiminen on suora tapa vaikuttaa, sillä hallituksen toiminnan, päätösten ja esimerkiksi budjetinlaadinnan lähtökohtana ovat lajijaosten esitykset ja nä­kemykset. Suorin tapa liittyä mukaan jaostoimintaan on olla yhteydessä lajin yhteyshenkilöön.

Yhteystiedot jaoksiin löydät kunkin lajin omilta www-sivuilta.