4.7.2014

HSKH:n jäseneksi hyväksymisen -käytännöt muuttuvat.

HSKH:n jäseneksi on aikaisemmin hyväksytty kaikki säännöt ja toimintaperiaatteet hyväksyvät ja jäsen- sekä liittymismaksun maksavat hakijat.

Suuren, ja jatkuvasti kasvavan, jäsenmäärän vuoksi jäseneksi liittymiselle asetetaan jatkossa ehtoja. Tällä haluamme jatkossakin taata HSKH:n resurssit aidosti yhdistyksessä aktiivisesti harrastavien jäsenten käyttöön.

HSKH:n jäseneksi hyväksytään jatkossa toimintaan aktiivisesti mukaan tulevat henkilöt, jotka hyväksyvät HSKH:n säännöt ja toimintaperiaatteet sekä maksavat liittymis- ja jäsenmaksun jäsensihteeriltä saatujen maksutietojen mukaisesti.

Jäsenyys edellyttää jonkin alla olevan ehdon täyttymistä:
1. Kaksi (2) HSKH:n jäsentä suosittelee hakijaa jäseneksi
2. Hakijalla on sovittuna treenipaikka HSKH:n kouluttajan kanssa
3. Hakijalla on näyttöä aktiivisesta yhdistystoiminnasta ja/tai olet halukas osallistumaan aktiivisesti HSKH:n toimintaan

Uusi jäseneksi hakemisen -menettely tuli voimaan 4.7.2014.

Lisätietoa jäsenyydestä ja jäseneksi liittymisestä.

Lisätietoja
Puheenjohtaja
Ina Ammunét
ina(at)hskh.net