HSKH:n agilityn alkeiskurssin testitilaisuuden tarkoituksena on selvittää, miten hyvin alkeiskurssipaikkaa hakevan koirakon ohjaajan ja koiran yhteistyö toimii. Testi ei ole tottelevaisuuskoe eikä siinä edellytetä erityisesti minkään tietyn liikesuorituksen hallintaa.

Jotta alkeiskurssilla voitaisiin keskittyä pelkästään agilityharjoitteluun, tulee perustottelevaisuuden ja käytöstapojen olla kunnossa. Tästä syystä HSKH:ssa agilityn alkeiskurssilla agilityuransa aloittavan koiran tulee osata seuraavat perusasiat jo ennen alkeiskurssin alkua:

  • Istuminen/maahanmeno
  • Paikallaolo
  • Mukana kulkeminen vapaana
  • Luoksetulo
  • Omistajansa kanssa toimiminen häiriön alla (muut koirat ja ihmiset, uudet hajut, äänet jne.)

Testitilaisuudessa arvioidaan seuraavien osa-alueiden kautta koirakon soveltuvuutta agilityn alkeiskurssille:

1. Perustottelevaisuus ja koiran ja ohjaajan suhde

Testataan koirakon yhteistyön toimivuutta sekä ohjaajan tapaa käsitellä koiraa. Kiinnitetään huomiota siihen, onko koira kiinnostunut työskentelemään ohjaajansa kanssa sekä siihen, kuinka helppo koiraa on motivoida ja palkata.

Agilityharjoittelun perusedellytys on, että koira luottaa ohjaajaansa ja on halukas tekemään yhteistyötä tämän kanssa. Perustottelevaisuutta ja koiran ja ohjaajan suhdetta testaamalla pyritään esteiden suorittamisen ja ratasuorituksen kannalta oleellisten asioiden huomioon ottamiseen.


2. Hallittavuus ja koiran käytös

Testataan pysyykö koira ohjaajansa hallinnassa erilaisista ulkoisista häiriötekijöistä huolimatta. Näitä ovat esimerkiksi muut koirat ja ihmiset, uudet hajut, äänet, paikat, alustat jne. Lisäksi testataan sitä, ettei koira käyttäydy aggressiivisesti muita ihmisiä tai koiria kohtaan.

Agilityharjoittelun onnistumisen edellytys on, että koiralla on motivaatiota totella ohjaajaansa myös irti olleessaan, häiriöistä välittämättä. Jotta harjoittelu olisi turvallista sekä koirille että ohjaajille, koira- tai ihmisaggressiivista koiraa ei voida hyväksyä alkeiskurssille.